KIINTEISTÖARVIOINTI AKA – ARVONMÄÄRITYKSEN ERITYISOSAAMISTA

Auktorisoidut asiantuntijamme tarjoavat ammattimaiset ja luotettavat arviointi- ja konsultointipalvelut kiinteistöjä koskevan päätöksenteon tueksi. AKA -arvio laaditaan aina IVS:n (International Valuation Standards) mukaisesti.

MITÄ TARKOITTAA AKA?

AKA on lyhenne sanoista Auktorisoitu kiinteistöarvioija. Suomessa on AKA-arvioijia noin 200. AKA-järjestelmää ylläpitää ja valvoo Keskuskauppakamari. AKA-arvioijalta edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa koulutusta. AKA-pätevyyden saa, kun sitä hakevalla henkilöllä on riittävä työkokemus arviointialalta (3-5 vuotta). Lisäksi on suoritettava vaativa AKA-koe hyväksyttävästi.

MITÄ ON KIINTEISTÖARVIOINTI?

Kiinteistöarviointi on asiantuntijan näkemys kiinteän omaisuuden tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvosta. Kiinteistöjen lisäksi arvioidaan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yksittäisiä osakehuoneistoja.

Miksi AKA?

AKA-arvioija noudattaa Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä sekä sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi hän noudattaa hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kansainvälistä arviointistandardia. AKA-auktorisointi on takuu siitä, että arviomies on ammattilainen ja että arviolausunto on laadukas.

AKA-arvioijan näkemystä tarvitaan määritettäessä puolueettomasti kiinteistön arvoa esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä. Usein arvioita tarvitaan myös vakuustarkasteluja varten, tilinpäätöksiin, osituksiin ja perinnönjakoon sekä riitatilanteisiin.

Julkishallinto käyttää usein kiinteistöarvioita ennen kaupasta päättämistä välttääkseen EU lainsäädännössä määritellyt kielletyt yritystuet. Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä edellytetään, että niiden kiinteistöomaisuutta arvioidaan jatkuvasti.

AMMATTIMAISTA ARVIOINTIA

Arviointiprosessin lopputulos on arviolausunto (arviokirja). Siinä toimeksiannon tulokset esitetään arvion tilaajalle ja muille mahdollisille arvion käyttäjille.  Arviolausunnossa esitetään arvioinnin todellisen ymmärtämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Siitä saa selvän käsityksen esitetystä arvosta, joka on yleensä markkina-arvo.

Jotta lausunto on luotettava ja vertailukelpoinen, siitä tulee ilmetä selvästi ja tarkasti kuvattuna tehtävän määrittely, tarkoitus ja käyttötarkoitus. Siinä tulee ilmoittaa kaikki oletukset, erityisoletukset, olennaiset epävarmuudet sekä rajoittavat ehdot ja olosuhteet, joilla on suora vaikutus arviointiin.

Start typing and press Enter to search